Защо водата в морето е солена

5/5

Много отдавна живеел в едно село беден мъж. Той имал по-голям брат, който бил богат, но страшен скъперник. Никога не му помагал. Една привечер, когато беднякът се връщал от нивата, срещнал старец с дълга побеляла брада.
– Изгубих пътя, а вече е късно. Не може ли да пренощувам при вас?
– Разбира се. Къде ще ходиш през нощта? Заповядай при нас.
Така бедният мъж пуснал стареца да пренощува при него.
На другата сутрин старецът се приготвил да тръгва:
– Благодаря ти, че ме подслони. За благодарност ти подарявам тази мелничка. Тя е вълшебна. Ако я завъртиш надясно, ще излиза това, което пожелаеш. А когато поискаш да спреш, завърти я наляво. Ако не го направиш, тя ще продължи да пуска това, което си поискал. Така че внимавай – казал старецът и излязъл.
Бедният мъж решил да опита как работи мелничката. Завъртял я надясно и поръчал:
– Нека да излезе ориз!
Изведнъж от мелничката започнал да се сипе ориз. Мъжът се стреснал и бързо завъртял мелничката наляво.
– Леле! Тази мелничка наистина е невероятна! Сега нека да ми даде риба и зеленчуци.
Поръчал той и завъртял мелничката надясно. На масичката се изсипали риба, зеленчуци и други вкусни храни. Отдавна не бил виждал беднякът толкова много вкусна храна. Извикал децата си и жена си. Всички седнали на масата и се нахранили до насита.
Разбрал по-големият брат, че по-малкия изведнъж е забогатял, и една вечер решил да отиде да види какво става в неговия дом. Тихичко доближил къщата, надникнал през прозорчето и видял как неговият брат върти някаква мелничка, от която се сипят най-различни неща.
– Аха, всичко ми стана ясно сега. Брат ми е намерил отнякъде вълшебна мелничка и затова е забогатял.
Изчакал всички да заспят, тихичко влязъл в къщата и откраднал мелничката. Качил се на една лодка и избягал в морето. От гребането се изморил и огладнял. Със себе си носел само онигири. Извадил ги и решил да похапне. Само че без сол не били вкусни. Взел мелничката, поръчал да му смели сол и я завъртял надясно както обикновено. От мелничката започнала да се сипе сол. След малко лодката започнала да се пълни със сол. По-големият брат се уплашил:
– Леле! Спирай вече!
Той видял, как се пуска мелничката, но не знаел как да я спре. Лодката се напълнила със сол и потънала от тежестта.

Впрочем онази мелничка и до ден днешен се върти на дъното на морето и пуска сол. Точно по тази причина водата в морето е солена.

Откъс от богато илюстрирана книга „Японски приказки“ на издателство „Изток-Запад“.

Да отпътуваме далеч на изток – към вълшебния свят на японските приказки. Там стават интересни неща: хора съжителстват с еноти и маймуни, които им помагат или им пакостят, герои се борят с демони, старци се подмладяват, а девойки се превръщат в жерави. Ще намерите странни обяснения – защо водата в морето е солена и защо совите са нощни птици. Приятно пътешествие в този чудноват източен свят!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp