Трябва ли да познаваме ЗУЕС?

Трябва ли да познаваме ЗУЕС?

Времената са такива, че голяма част от населението в столицата живее в жилищни кооперации. Съжителството на много хора на едно място често е предпоставка за доста неуредици, които имат потенциала да прерастат в междусъседски спорове. С годините количеството неразрешени конфликти се увеличава, особено когато рядко се организират общи събрания, на които да се търсят решения на старите и новите проблеми.

Какво е ЗУЕС?

Това, което често се наблюдава, е проявата на една колективна безотговорност, която води единствено до влошаване на състоянието на сградата от една страна, но и до обтегнати отношения между съседите от друга. Основна причина за такива неблагоприятни сценарии е непознаването на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Истината е, че до голяма степен хората не само не са запознати със ЗУЕС, но и дори не подозират, че такъв закон съществува. Всъщност в Закона за управление на етажната собственост съвсем ясно и точно е разписано какви са правата и задълженията на членовете на етажната собственост. Всеки един спор или казус, който потенциално може да се появи на база битово или аварийно ниво, може да бъде сравнително лесно разрешен с помощта на ЗУЕС.

Закона за управление на етажната собственост защитава интереса на всички

В Закона за управление на етажната собственост е ясно разписано как трябва да се процедира във всяка една ситуация, възникнала на територията на етажната собственост. Тоест, ако домоуправителите на жилищните сгради са достатъчно компетентни, те ще могат да разрешават елегантно всеки един казус, който пречи на нормалната поддръжка и управление на етажната собственост. Проблемът е, че много често настъпват изменения в ЗУЕС и членовете не етажната собственост остават незапознати с тях. В дългосрочен план това е възможен катализатор за усложняване на проблемите.

За да бъде обаче една жилищна сграда изрядна от гледна точка на Закона, не е необходимо някой от живущите в нея да се заема с подробното изучаване на нормативните уредби. Първо защото това е почти непосилна задача, за който и да е работещ човек и второ, защото това би отнело изключително много от свободното му време. Нещо повече, ако някой от членовете на етажната собственост се нагърби с тази отговорна задача, то той ще трябва да се посвети изцяло на нея.

Какво да правим тогава?

В такива случаи по-разумният вариант е етажната собственост да се обърне към професионален домоуправител, който разполага с юридически екип. Професионалният домоуправител на София – „Образцов вход“ разполага с висококвалифициран юридически екип, който предлага напълно безплатни консултации за клиентите на „Образцов вход“. От “Образцов вход” могат безпристрастно да ви помогнат да разрешите всякакви казуси и проблеми, възникнали във вашата жилищна сграда.

Всички решения, които етажната собственост взима, без значението дали със, или без съдействието на професионален домоуправител, би трябвало да са в съотвествие с нормативните уредби, разписани в Закона за управление на етажната собственост.

Още по темата >>>ТОЧНО ТУК<<<.