Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява седмото издание на конкурса за камерна пиеса на името на Славка Славова

5/5

Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява седмото издание на конкурса на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика. Наградният фонд в конкурса е 5000 лв., а победител ще бъде една-единствена пиеса, чиято сценична реализация и постановка на драматургичния текст ще бъдат осъществени на сцената на Театър 199 „Валентин Стойчев“ в рамките на 18 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Условия за кандидатстване:

Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути. Те не трябва да са:

– публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен носител; – участвали в други конкурси за драматургия;

– поставяни на сцена.

Авторите:

– не трябва да са по-възрастни от 39 години;

– могат да участват в конкурса само с една творба;

– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“.

Провеждане на конкурса:

– Журито ще отличи не повече от една пиеса.

– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.

– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на шрифта) и по желание на автора в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра след обявяване на резултатите и при съгласие на автора.

– Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:

1. Заглавието на творбата;

2. Името на автора;

3. Неговият ЕГН;

4. Телефон за контакт

Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2022 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. „Славянска“ 8; Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса „Славка Славова“. Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, партньори на театъра.

За повече информация: тел. 02/ 987 08 72 (14:00-16:00 часа)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp