Съботно четиво: „Малка книга за големите въпроси в мениджмънта“ от Джеймс Макграт

5/5

Мениджърите ежедневно следят за постигането на визията и стратегическите планове на своя екип или компания. В хода на работния процес на тях непрекъснато им се налага да решават множество проблеми, свързани с ръководене на хора и проекти, с противоречия между висшестоящи и подчинени и с провеждането на фирмената политика. Тази книга има за цел да помогне на ръководителите от всички нива на управление, като даде отговори на широк кръг от въпроси, които всеки от тях си задава в даден момент от кариерата си. 

Малка книга за големите въпроси в мениджмънта“ на Джеймс Макграт разглежда въпроси, като: как да делегирате ефективно, да взимате по-добри решения и да провеждате по-продуктивни срещи; как да мотивирате служителите си и да определяте цели за себе си и за тях; какво да направите, за да се изпълняват проектите в срок и в рамките на бюджета; как да се усъвършенствате в общуването с клиенти и снабдители, както и много други крайно необходими управленски знания и умения.

Д-р Джеймс Макграт получава диплома за счетоводител през 1976 г. Близо 30 години работи в частния и публичния сектор като счетоводител, одитор, финансов контрольор, старши мениджър и управленски консултант. През 1998 г. се присъединява към екипа на Университета на Централна Англия, където е курсов директор на магистърската програма „Образование и професионално развитие“ и преподава изследователски умения, както и мениджмънт и лидерство.

Съавтор е на четири книги, сред които „Малка книга за големите теории в мениджмънта“ (ИК „Хермес“, 2019). Оттегля се от преподавателската дейност през 2012 г. и се посвещава изцяло на писането. Това е първата му самостоятелна книга, след което пише „Малка книга за мъдростта на големите мениджъри“ (ИК „Хермес“, 2017). Член на международно утвърдената Асоциация на сертифицираните счетоводители (ACCA). Притежава бакалавърска степен по политика, магистърска степен по образование и докторска степен по образование от Бирмингамския университет. Темата на дисертацията му е свързана с мениджмънт и лидерство. 

Предлагаме ви откъс от „Малка книга за големите въпроси в мениджмънта“ на Джеймс Макграт, предоставен любезно от издателство „Хермес“:

КАК МОГА ДА УПРАВЛЯВАМ ШЕФА СИ И ДА СЕ ОТЪРВА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Защо е важен този въпрос: Успехът ви във всяка организация до голяма степен зависи от взаимоотношенията ви с шефа.

Взаимоотношенията с шефа ви са жизненоважни за успеха и кариерните ви перспективи. Добрите взаимоотношения могат да послужат за основа на изключително ефективно и приятно за двете страни партньорство. Лошите взаимоотношения водят дотам, че вие се озовавате в студена – понякога гореща – война с човек, който притежава повече власт от вас и неизменно ще ви побеждава.

Да управлявате шефа си, не означава да го манипулирате, а да изградите ползотворна за двете страни връзка, основана на доверие, потребност и уважение. Както вероятно ще забележите, списъкът не включва приятелство или симпатия. Страхотно е, ако са налични аспекти на тези елементи, но взаимоотношенията ви с шефа са най-вече професионални.

Задачата пред вас е в отношенията с шефа си да натрупате определено количество благоволение и влияние, от които при необходимост да можете да се възползвате.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ:

  • За да управлявате шефа си, трябва да знаете как той прави нещата, какво харесва, какво не харесва и какво цени. Тогава можете да пригодите подхода си спрямо характера и начина му на работа.
  • Не монополизирайте времето на мениджъра си. Вие не сте единственият човек под негово управление. Гледайте срещите ви да са кратки и продуктивни. Ако се налага да му изпратите доклад от 30 страници, обобщете основните точки в една или две страници. Никога не му давайте само сурови данни. Ваша е отговорността да анализирате и оцените данните и да докладвате резултатите като информация, която да е полезна на шефа ви.
  • Шефът ви си има достатъчно проблеми – не му създавайте нови, което само ще ви постави в групата на онези 20% от персонала, отговорни за 80% от проблемите му.
  • Добрите взаимоотношения се градят на доверие. Мениджърът ви трябва да може да ви се довери, когато кажете: „Ще го свърша до понеделник“, и да се доверява на качеството на работата ви – особено когато трябва да сложи подписа си под нея.
  • Шефовете имат достатъчно проблеми, така че, когато ходите при тях във връзка с някакъв проблем, се запасете с набор от решения и/или частични решения.
  • Винаги показвайте лоялност. Не говорете критично за шефа си пред служители или други мениджъри. Ако го направите, думите ви ще стигнат до ушите на шефа ви, защото някой ще извлече полза, като му каже. Винаги бъдете открити и честни и никога не го подвеждайте или лъжете.
  • Не показвайте несъгласие с шефа си публично. Ако имате притеснения по някакъв въпрос, споделете ги с него в личен разговор. Често ще откривате, че решението му е било повлияно от информация, за която не сте имали представа.
  • Бъдете на разположение на шефа си. Открийте областите на работа, които той не харесва или в които няма експертни знания, и му окажете експертна подкрепа в тях.
  • Изпълнете горните препоръки и ще изградите професионални взаимоотношения, базирани на взаимно доверие и професионално уважение. Това е идеалната основа за влизане в преговори с вашия шеф относно дейностите, целите и приоритетите ви и за избягване на ситуации, в които той ви налага решенията си.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp