Премиера на „Анатомията и анатомите през вековете“

5/5

Историята на анатомията и прогреса на анатомите през вековете са проследени детайлно в изданието „Анатомията и анатомите през вековете“ (ИК „Изток-Запад“) от Нана Нарлиева и Драгомир Драганов. Книгата ще бъде представена официално на 26 февруари (понеделник) от 18:00 в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Трудът е посветен на анатомията на човека, на нейната дълга и драматична история и на хората, които са осъществили прогреса й. В трите части, на които е разделена „Анатомията и анатомите през вековете“, са описани хронологично развитието на анатомията от праисторически времена до научно-техническата революция през XIX век и биографичните портрети на четиридесет анатоми, а специално място е отделено и на бъдещето на макроскопската и клиничната анатомия с всички нейни аспекти и перспективите за развитието и изучаването й през XXI век.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp