Откъс от „Звезден полет“

Прекъснаха го бурни викове от вътрешността на кораба, толкова силни, че металният под под краката им забръмча. Четири Очи докосна слушалката в ухото си, за да говори с някого, когото не виждаха, и устните му се изкривиха в усмивка толкова широка, че едва не изпусна пурата.

– Е, мътните ме взели – измърмори мъжът на себе си. – Шефът се оженил!

– Сега ли? – попита Доран. Изобщо не го беше грижа за любовния живот на шефа, но усети възможност да влезе на кораба. – Тогава да отидем да пием за здравето на негодника! – Закри с ръка устата си и добави: – Цялата руда на Марс не е достатъчна, за да ме накара да сложа пръстен на моя пръст.

– И мен също, приятел.

Очевидно фактът, че и двамата са заклети ергени, беше достатъчен, за да станат като братя. Четири Очи преметна оръжието си през рамо и отвори плъзгащата се врата. След това Прегърна Доран през шията и го поведе към мястото на веселието – огромна зала в центъра на кораба. При вида на хилядите хора Доран спря внезапно.

Той смушка новия си приятел и извика:

– Къде е шефът ти?

Четири Очи посочи над морето от глави към една платформа в средата на залата, където Солара беше застанала до огромен Голиат, два пъти по-висок от нея. Доран трябваше да погледне отново. Никога не беше виждал толкова огромно човешко същество, дори и предишното лято по време на лагера за Супербол. Не беше чудно, че пиратите са направили Димаркъс свой водач, той можеше да смаже човек само като го стисне с пръсти. До него Солара, прегърнала се здраво с двете си ръце, приличаше на дете, а очите ѝ бяха широко отворени и немигащи. Но двамата стояха сами на платформата. Къде беше булката?

Започнаха да раздават халби бира по масите и Четири Очи успя да грабне една за себе си и подаде друга на Доран. След като и двамата отпиха, Четири Очи вдигна халбата си към платформата.

– Малко е млада и слабичка тази. Не е обичайният му тип – той сви ръка пред гърдите си сякаш балансираше пъпеш. – Обикновено харесва по-едри жени, ако разбираш какво искам да кажа.

Доран вдъхна аромата на бирата си, след това се закашля толкова силно, че едва не изплю и двата си дроба. Той насочи погледа си към платформата и този път внимаваше, забелязвайки как Димаркъс развява Солара като награда, коя то е спечелил на панаира. Тя си играеше с някаква златна огърлица на шията си, коя то със сигурност не беше там преди половин час. Но нищо във влажните ѝ очи не го караше да мисли, че е избрала този съюз по свое желание.

– Тя е от екипажа ми – извика Доран.

– Вече не е – засмя се Четири Очи.

– Но аз я познавам – каза той. – Никога не би се съгласила на това.

Врявата на тълпата бе утихнала достатъчно, за да го чуят няколко от мъжете. Един от тях вдигна предупредително вежда и каза:

– Момичето носи знака му. Сложи си го по свое собствено желание пред свидетели.

– Знак? – попита Доран. – Това ли минава за сватба при вас? Сигурно не е разбрала какво прави.

– Непознаването на закона ни не е оправдание – сви рамене мъжът. – Вече са женени.

– Добре, женени са – каза Доран. – Как да развалим това?

Въпросът му привлече вниманието на друга група мъже наблизо, кои то прекъснаха разговора си, за да ги слушат. Четири Очи се вгледа внимателно в лицето на Доран, след което му каза:

– Има само един начин да се разделят свързаните в брак.

– Как? – попита Доран.

– Един от нас може да го предизвика за булката – Четири Очи погледна към другарите си и се изкиска. – Но кой е достатъчно глупав да го направи?

Докато мъжете наоколо се смееха заедно с него, Доран се вгледа през тълпата в Солара, която сякаш се бе свила с няколко сантиметра. Кожата ѝ беше с цвета на бадемово мляко – бледа, с лилави белези. Скоро очите ѝ срещнаха неговите и се разшириха с очевидното облекчение на изгубена душа, коя то е видяла единствения си приятел на света. Тя вдигна глава, опитвайки се да покаже сила, но очите ѝ се замъглиха от сълзи. А след това гордата ѝ брадичка започна да потрепва.

Нещо в гърдите на Доран се пречупи на две.

Сякаш изгубил контрол върху гласните си струни, той се чу да казва:

– Аз ще го направя.

В рамките на два удара на сърцето му наоколо настъпи тишина. Той повтори по-високо:

– Аз го предизвиквам.

Пиратите сигурно жадуваха за вечер на забавления повече, отколкото за живот в семейно щастие за водача си, защото наблизо избухнаха радостни възклицания, заедно с викове:

– Предизвикателство! Предизвикателство за булката!

Четири Очи тупна Доран толкова силно по гърба, че го накара да залитне напред.

– Имаш близнаци от титан между краката си, приятелю. Как се казваш?

Доран беше репетирал този отговор в совалката, но му трябваха няколко опита, за да развърже езика си.

– Даро – отговори той. – Даро Червения.

Четири Очи вдигна ръката на Доран във въздуха и изрева към платформата:

– Даро Червения отправя официално предизвикателство за двубой за момичето!

– Чакай. Двубой? – Цялата кръв се оттегли от лицето на Доран. Той си беше представял, че предизвикателството ще включва някакви състезания – стрелба по мишена или може би надбягване. Никога по-рано не беше участвал в бой, ако не се броеше футболът в университета. – Не може ли да направим нещо друго?

Но беше прекалено късно. Четири Очи започна да го дърпа през тълпата. Груби длани го тупаха по гърба, докато вървеше, а мъже, кои то не виждаше, крещяха: „Браво, момче!“ и „Умри достойно, побъркан негоднико!“

Някъде по пътя краката му се вцепениха и докато се качваше по стълбите към платформата, той се почувства като дървена марионетка. Стъпалата му сякаш знаеха какво го очаква там, защото непрекъснато се залепваха за дъските, принуждавайки го да напредва през платформата в нещо като конвулсивен танц, докато спря пред чифт ботуши, достатъчно големи да приютят слон.

Когато Доран протегна шия нагоре – след това още по-нагоре, – за да погледне Димаркъс в очите, той се зарадва, че наскоро бе използвал тоалетната. Защото няколко от вътрешните му органи просто отказаха, предавайки се преди двубоят изобщо да е започнал.

След като Димаркъс го огледа, което не отне много време, той се усмихна широко, сякаш Доран му беше направил най-хубавия сватбен подарък.

– Значи това е човекът, който ме предизвиква? – попита той, ухилен.

– Даро Червения, шефе – каза Четири Очи, който все още беше прегърнал Доран през рамо. – Пилотът на момичето.

– И неин любовник – добави Димаркъс.

– Не – извика Доран и ясният му глас удиви и самия него. Той погледна към Солара и каза: – Аз съм неин приятел.

Изпита странно усещане, когато се нарече така, но ако двубоят с водача на пиратите, който беше около два метра и половина, не му даваше правото да издигне отношенията им до приятелски, тогава нищо друго не би го направило.

Димаркъс почеса брадичката си.

– На колко години си, момче?

– Достатъчно възрастен съм. На осемнайсет.

Пиратът събра ръцете си и се вгледа в Доран като горд родител.

– Ръководя хиляда мъже. Опитни бойци и три пъти по-едри от теб. А знаеш ли колко време мина, откакто някой ме е предизвиквал?

Доран поклати глава.

– Пет години.

„Това е защото хората ти са умни“, помисли си Доран.

– Имаш повече смелост, отколкото ум – каза Димаркъс. – Уважавам това. Обикновено предизвиканата страна избира оръжието, но аз отстъпвам решението на теб.

Доран се обърна към Четири Очи за превод.

– Дава ти предимство – прошепна Четири Очи. – Какво оръжие ще избереш? Револвери? Тояги? Сопи? – Когато не получи отговор, той добави: – Дълги ножове? Копия? Пулс пушки?

– Нито едно от тези – прошепна в отговор Доран.

– Добър човек – кимна с уважение Четири Очи. – Боят е с голи юмруци! – съобщи той на тълпата под тях, предизвиквайки одобрителни викове.

Димаркъс постави месеста длан на рамото на Доран, след това го разтърси окуражаващо, от кое то зъбите му затракаха.

– Чудесен избор. Така се бие един истински мъж – той наведе глава и измърмори: – Харесвам смелостта ти, момче. Ще се опитам да не те убия.

Откъсът е от книгата „Звезден полет“.

Инструмент за вашия дигитален маркетинг и seo оптимизация - BoomSEO

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.