Основни ползи от лизинг на персонал

5/5

Професионалният речник на сферата човешки ресурси се увеличава паралелно с появата на новите тенденции на пазара на труда. Такова ново понятие в бизнес средите е лизингът на персонал. Буквалното значение на термина е услуга за отдаване на персонал под наем за определен времеви период.

Лизингът на персонал намира все по-широко приложение в различни професионални сфери, нуждаещи се от краткосрочно наемане на служители. Принципът на услугата е търсещата компания да се превърне в ползвател на услугата, а агенциите за подбор на персонал да бъдат в ролята на посредник.

Отдаването на персонал под наем е особено подходяща практика за индустриите, предлагащи сезонна или временна заетост. В повечето случаи услугата лизинг на персонал се прилага при невъзможност от страна на фирмата ползвател да наема служители на постоянен договор.

Какви са основните предимства от лизинга на персонал?

Популярността на услугата лизинг на персонал произтича от плюсовете на нейното използване. Иновативната професионална практика намира приложение в бизнес секторите, тъй като предлага предимства и за компаниите и за наетите служители. Агенциите за подбор на персонал заемат позицията посредник, който подсилва сътрудничеството и неутрализира заплахите за двете страни на процеса.

Предимства за бизнеса

Лизингът на персонал предоставя на компаниите гъвкавост в планирането на бъдещи проекти или потенциални поръчки. Наемането на служители дава на организацията сигурност при поемането на ангажименти, както и способност за бързо реагиране при променливи обстоятелства. Услугата подобрява процеса на откриване на подходящ персонал за точните позиции в обхвата на определения срок. Практиката позволява на организациите да планират целите си в дългосрочен аспект и да имат готовност в посрещането на различни предизвикателства.

Услугата лизинг на персонал е и иновативен начин за набиране на нови служители. На първо място се минимизират разходите за данъци и осигуровки за безработица. Наемането на служители улеснява работодателите и с премахването на административния аспект на регулирането на заплатите и изискванията за отчет. В допълнение, разходите за подбор на кадри спадат драстично и вместо това експертите по човешки ресурси могат да фокусират работата си в укрепването на организационната структура и преодоляване на заплахите.

За изпълнението на услугата лизинг на персонал работодателите се доверяват на експерти по човешки ресурси. Агенциите за подбор на служители ускоряват процеса на наемане и подсигуряват протичането на процеса чрез предоставянето на гаранционни условия. Специалистите за набиране на служители дават на организациите гъвкавост и сигурност, като се заемат с административните задачи и отговорностите за заплащане на персонала.

Предимства за служителите

Наемането на служители в краткосрочен план носи предимства и за кандидатите. От финансова гледна точка подбраните кадри имат възможността да получат по-добри обезщетения. Това предимство се дължи на лизинговата организация, обединяваща наетите служители за няколко работодатели, като така се договарят повече правомощия под формата на застраховки, разширени пакети за здравно осигуряване, ваучери за храна, стоматологични планове и други социални придобивки.

Лизингът на персонал е и предимство за кандидатите без необходимия опит в конкретната професионална сфера. Краткосрочното наемане на кадри е и алтернатива за развитие на служители с амбицията за надграждане на своите умения. Временната работна заетост дава възможност на кандидатите да изявят качествата си и да получат перспектива за дългосрочна позиция в компанията. Лизингът на персонал обикновено е процес с оптимистичен сценарий за двете страни – кандидатите имат шанс за развитие, а работодателите обучават кадри за заемане на важни позиции.

Не на последно място, наемането на персонал за краткосрочна заетост ускорява процеса на търсене и намиране на работна позиция за кандидатите. Агенциите за подбор на персонал се заемат с извършването на услугата и чрез своята широка мрежа от контакти намират бързо списък с подходящи кандидати за търсената позиция. Експертите по човешки ресурси спестяват време и средства на бъдещите служители в намирането на желаната длъжност с подходящите за тях условия.

На кого да се доверим?

За услугата лизинг на персонал е необходимо да се доверите на компетентни специалисти с необходимата компетентност и опит в сферата на човешките ресурси. Агенцията за подбор на персонал Top Skills осигурява широк спектър от услуги и предоставяне на най-иновативните практики на пазара на труда.

Научи повече какво е лизинг на персонал тук.

Специалистите от Top Skills предлагат и услугата лизинг на персонал. Експертите от агенцията проследяват последните тенденции за наемане и подбор на служители, като предлагат на работодатели и служители максимална сигурност и бързи резултати. Агенцията по човешки ресурси Top Skills снабдява бизнеса и бъдещите кандидати с висока ефективност, надеждност и безкомпромисно изпълнение на поставените цели.

Източник: topskills-bg.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp