„Must Be Golden“ – новата изложба в галерия-книжарница „София Прес“, която представя скулптури на Кристина Йосифова и Херман Гшайдер

5/5

Тази вечер от 18:00 часа в галерия-книжарница „София Прес“ ще бъде представена изложбата със скултрури на Кристина Йосифова-Гшайдер и Херман Гшайдер „Must Be Golden“ („Трябва да е златно“).

Златото е притегателен център за човека от момента, в който е видял блясъка му и е установил стойността, която придобива. Влиянието на благородния метал и различните му аспекти вълнуват авторите Кристина Йосифова и Херман Гшайдер от няколко години. Настоящата изложба е резултат от тяхното изследване.

Самите автори коментират експозицията си така: „Проследявайки назад във времето стремежа на хората към това да го притежават, установяваме толкова много страсти, пороци, мечти, окултност, религия, власт, жестокост, погубила не една личност или високо развити култури. Този така желан метал предизвиква толкова полярности в живота и характера на човек, че се повдига въпросът дали е позитивно натоварен или точно обратното?

В наше време златото е мерна единица на борсовите пазари, ползва се като мерна единица за красота (Златното  сечение,  обкръжаващо ни навсякъде в природата, е пропорция за съвършенство), демонстрира благоденствие и високи позиции в обществото, облечено е и със символиката на вярата. Мечтано е от всеки във всички сфери на човешкото съществуване за добро или зло.

В изложбата ни бихме желали да насочим вниманието към няколко аспекта от тази широкообхватна и свободна за интерпретации тема, без да налагаме грубо нашите мисли и разбирания, а по-скоро чрез езика на изкуството да споделим критика, ирония, възхищение, дискусия и да изложим различна гледна точка за това какво точно е златото за нас.

Основните материали, с които работим, са дърво и камък – „безценни като златото“ за природата и хората. Благодарение на тях до нас са достигнали толкова много произведения на изкуството, демонстриращи гения на човека и в частност артиста. Произведения, които се превръщат в „златна мина“ за притежателите си и даряват безценни спомени за зрителя, докоснал се до безвремието и гения.

Част от материала, които използваме, е позлатата – за да натоварим скулптурите със символичен смисъл и да подменим значението на това какво точно е стойностно – дали видимият блясък, привличащ човешкото око, или това, което е заложено дълбоко под него? Чрез позлатата с лека ирония акцентираме и подмяната на съвременните стойности и стремежи на обществото, в което живеем. Блясъкът променя ли стойността?

автор: Херман Гшайдер

Към изложбата „Must be Goldеn “ или „Трябва да е златно“ очакваме зрителят да подходи с разбиране, чуство за хумор, критичност и приятно усещане за споделеното време с нас.“

Изложбата може да бъде видяна в галерия-книжарница „София Прес“ от 2 до 28 февруари.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp