Лесна адаптация в детската градина: мисия възможна?

5/5

Психологът и семеен консултант Цветелина Зидарова дава в книга ценни съвети и препоръки как да избегнем основните проблеми, пред които се изправят повечето деца и родители в процеса на адаптация в детската градина. За допълнително улеснение наръчникът „Адаптация в детската градина” (ИК „Сиела”) съдържа и множество илюстрации и схеми, които демонстрират различните гледни точки на участниците в процеса – родители, деца и възпитатели – и чрез които могат още по-ефективно да се предотвратят излишни недоразумения и пречки.

Болезненият за повечето деца и родителите им период на първите месеци в детската градина е проследен подробно от психолога и магистър по семейно и брачно консултиране Цветелина Зидарова в книгата „Адаптация в детската градина” (с подзаглавие „Малка книжка за голямата стъпка”). Един от основните проблеми, смята авторката, е че често нито една от двете страни не е подготвена за тази стъпка. Затова Зидарова си поставя за цел да помогне в предварителната подготовка по темата, излагайки кратко и ясно, в множество схеми и илюстрации гледните точки на родители, деца и възпитатели, както и най-често срещаните грешки и проблемите, които биха могли да възникнат.

Зидарова обяснява в детайли и защо процесът на адаптация на детето в детската градина в първите месеци не е просто сблъсък на две среди, а „процес на пренастройване на ролите в семейството, понякога дори на дълбока лична промяна”. Както пише авторът на книгата: „Подготовката често е труден про­цес, свързан с промени в самата структура на семейството, в пренареждане на роли, а понякога и с нарушаване на по­стигнатия баланс.” Цветелина Зидарова съветва: „Не чакайте детето да се научи на самостоятелност в детската градина. Така ще учи трудните уроци на непознато място. Ако му помогнете да стане самостоятелно вкъщи, на сигурно място, то ще е по-уверено и спокойно в новата среда.“

Акцентът в книгата пада върху способността за отделяне и приспособяване на детето, което прави книгата полезна както за малчугани, които посещават държавни детски заведения, така и за тези в частните детски градини. Споделяйки истински истории от своята дългогодишна практика, авторката на „Адаптация в детската градина” дава повече яснота за всички елементи, които се оказват от особено значение за по-лесното приспособяване на детето.

Цветелина Зидарова

Цветелина Зидарова е психолог и семеен консултант. В качеството на съосновател на Център за психологически обучения и консултации „Как да…?“ и Адаптационна занималня „Фукльовци” през последните 10 години Зидарова помага активно на деца и родители, които срещат трудности в адаптацията в детската градина. Успоредно с това от 7 години работи и като психолог в държавна детска градина, което й позволява да опознае още по-добре средата.

Илюстрациите в „Адаптация в детската градина” са дело на Петя Димитрова, а корицата – на Фиделия Косева.

Откъс от „Адаптация в детската градина”, Цветелина Зидарова

КАКВО СЕ СЛУЧВА В СЕМЕЙСТВОТО?

Преминали сте първото предизвикателство и сте оцеле­ли – имате семейство. Преминали сте и второто предизви­кателство и напасване – имате семейство с дете. Намерили сте своя ритъм – къде по-добър, къде по-труден, но ето че пред вас започват да се виждат очертанията на следващото предизвикателство – детската градина.

За някои родители това е много чакан момент, в който ще се върнат към комфорта на предишния си живот (преди детето), ще имат повече свободно време, ще могат отново да напишат с главни букви своето „АЗ“, които няма да са из­гризани от поникващи зъбки, старателно изтривани от мал­ките любопитни ръчички, опознаващи света, както и стъпк­вани от бързо прохождащите крачета на новото поколение. Надеждата, че ще има не само буквите за „АЗ“, а може би и някоя професионална титла пред тях, вече е сериозна моти­вация да включите на четвърта скорост, право към прибли­жаващите се очертания на детската градина.

Но за някои семейства дилемата не е между трета и чет­върта скорост, а между първа и задна. И причината за това е, че появата на тези букви все по-трудно се вижда… образно ка­зано. За да се върне дългоочакваното „АЗ“, се налага да се раз­трогне предишното „НИЕ“ – поне в една част от симбиозата. Силуетът на детската градина провокира все по-силна тревога, че раздалечаването на „балончетата“ на майката и детето ще бъде прието като изоставяне, предателство, провокира страх от усещането, че никой няма да бъде цял без другия.

Много важна тема е какво се случва в семейството. Ще я засегнем през случаите на няколко деца и ще обрисуваме цялата картина на всички участници в този етап на приспо­собяване.

В началото на детския живот майката и бебето са в едно тяло. След раждането на детето, макар и не физически, то продължава да бъде част от тялото на майка си – не може да ходи само, да говори само, храни се от гърдите ѝ и т.н. Степента на отделеност на майката и детето може да вари­ра спрямо вярванията и вижданията на семейството за от­глеждане на бебе. Новото семейство има задачата да запази баланса на всички „балончета“, като плавно се възвръща основният модел.

При това семейство майката се е върнала вече в „ба­лончето“ до бащата, а детето е отделено в собственото си „балонче“. Това означава, че процесът на отделяне и самос­тоятелност на малчугана е завършен до степен, в която той спи в отделно легло или стая, храни се, доколкото може, са­мостоятелно. Майката и бащата определят правилата и ги спазват. Прекарват време самостоятелно, за да могат да ба­лансират и своето „балонче“, и детето остава спокойно при други възрастни – детегледач, баба, дядо или други близки на семейството. Важно е да отбележа също така какво имам предвид под „отделеност“, тъй като невинаги е ясно това. Мисля, че това, което родителите най-лесно приемат и им служи като ориентир за очертаване на тези граници, е обяс­нението за собственото тяло – мое тяло, твое тяло, негово тяло. След като детето проходи и усети, че може физически да се отдели от тялото на майка си в пространството, то усе­ща, че вече има свободата да управлява своето тяло. Усеща стабилността в краката си, силата в ръцете си и любопит­ството и желанието да опознава света самостоятелно. Детето увеличава увереността в способностите на тялото си, когато експериментира нови неща и вижда дали може да се справи, или не. По този начин тренира и укрепва. Колкото повече се старае да го тренира, толкова по-добре ще си служи с него занапред. Вместо да се старае да развива своето тяло обаче, то може да реши да продължава да управлява чуждото, ро­дителско тяло, което до този момент много добре му е слу­жило. Детето започва да търси различни методи – лостове, правила и хитринки за управление на родителите. По този начин то затвърждава неувереността в собственосто си тяло, не го тренира и когато направи неуспешен опит в нещо, лес­но се отказва и търси помощ. Тази затвърдена неувереност в собствените умения поставя детето в зависима позиция от родителя си, от възрастен, и то от възрастен, който да е готов да откликва на всяка негова нужда. При детето, което увели­чава способностите си, ролята на възрастния е подкрепяща и то няма нужда да изпитва тревога, че точно определен въз­растен, който познава нуждите и възможностите му, може да отсъства. В същото време детето, което е неуверено в собст­вените си умения, ще изпитва истински ужас при раздяла.

Имах случай в детската градина с детенце с трудна адап­тация. Когато се срещнах с майката и споменах думата „от­делена“, тя каза: „Ооо тя е съвсем отделена, няма проблем да ходи цяло лято при баба си на село“. Когато я попитах обаче къде спи детето, когато са си вкъщи, тя каза: „Ами в мое­то легло“. На въпроса ми дали умее да играе сама, тя каза: „Ами трудно ѝ е и никак не може да приеме, когато ѝ кажа, че имам работа и трябва да почака да я свърша. Винаги иска вниманието ми да е върху нея. С татко си не е така“. Този разказ препраща повече към втория тип семейство.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp