„Клъстер Тракия икономическа зона“ оборудва за над 1.5 млн. евро учебен център

С над 200 компютъра и модерен софтуер ще обучават на теория и практика кадри за индустрията

За 1 754 167,51 лева сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ стартира оборудването на учебен център с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни за индустриалното производство области и умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация.

Средствата за центъра са по евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“  /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01, чийто бенефициент е „Клъстер Тракия икономическа зона“. Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е 1 243 790,56 лева, 30% от общата стойност – 510 376,95 лева е съфинансирането от „Клъстер Тракия икономическа зона“.

Учебният център е в Тракия икономическа зона /ТИЗ/ и до края на 2018 година трябва да разполага с 211 компютъра и модерен софтуер. В рамките на проект ТРАКИА се въвежда електронна платформа за управление на учебен процес и провеждане на иновативни електронни, уеб-базирани и дистанционни обучения за нуждите на индустрията. Изгражда се споделена инфраструктура и ноу-хау за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчен център за учебна практика, с което ще се предоставят услуги по обучение в различни направления, както на персонала на дружествата – членове на клъстера, така и по заявка на външни  клиенти.

С разширяване на портфолиото на предлаганите до момента услуги от Клъстера и преминаването към междусекторно сътрудничество, сдружението ще поеме по-голяма роля в насърчаването на регионалната индустриална модернизация.

Дейностите по проекта, насочени към коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация следва допълнително да допринесат за популяризиране на името на клъстера и на неговите услуги, установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни  връзки за успешно бъдещо развитие.

Описаните по-горе очаквани резултати и ползи от реализирането на проект ТРАКИА отговарят на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за развитие на динамична българска икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.

Инструмент за вашия дигитален маркетинг и seo оптимизация - BoomSEO

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.