Катрин Прентис за коучинга и пълноценното общуване

Катрин Прентис е първият в България акредитиран Мастър Коуч към Международния институт по коучинг и менторство (IIC&M), с над 13 години и 2000+ часа практика с клиенти. Тя е управляващ директор на “Ноубъл Манхатан Коучинг” за България, Гърция и южнобалкански регион. И е основател на Софийската коучинг съпорт група. Катрин е един от Регионалните Директори в The Alpha Group, София, водещият консултативен бизнес борд за развитие на Изпълнителни Директори и Собственици на Малки и Средни Предприятия, развиващ дейност в 21 държави.

Какво е коучинг?

Едно от най-съдържателните определения за коучинг, които съм срещала, принандлежи на Джерард О’Донован. Той казва, че “Коучингът е процес, който ви помага да функционирате на най-високото възможно ниво“. Това става чрез индивидуланото и лично съдействие на професионалист (коуч), който ви подкрепя, провокира и стимулира развитието ви.

Бих добавила, че коучингът е преди всичко ефективен разговор и пълноценно общуване. При него коучът не дава готов отговор, но въпреки това в края на процеса клиентът разполага с отговор. Философията на коучинга е, че решенията не идват отвън, а човешката личност притежава собствен потенциал да ги открие и формулира по най-добрия начин.

Коучингът включва и придобиването на нови знания, като в същия момент коучът не е учител и не е задължително да има експертни познания в конкретната област. Придобиване на нови знания наистина има, но става под влиянието на различни коучинг техники, които провокират човек да експериментира със собствените си възможности и да търси информация от нови източници.

Коучингът представлява вълнуващо и мотивиращо преоткриване на себе си, развитие на индивидуалния ни потенциал, пътешествие към истинските ценности и цели на личността.

Как коучингът може да променя взаимоотношенията в ежедневието ни?

Коучингът сам по себе си не е нещото, което променя нашите взаимоотношения с околните. Коучингът променя нас самите и резултатите от него имат въздействие върху различни сфери от живота, включително и общуването.

Това, което дава коучинг процесът, е защитено и сигурно пространство, в което човек има възможност да отдели време, за да разсъждава върху важни за него въпроси, които в ежедневието би пренебрегнал. В тази ситуация сме свободни да изследваме модели на ситуации и свързаните с тях поведения (както лични, така и на други хора) и въз основа на това да си направим съответни изводи. Така можем да вземем решение кои са нещата, които бихме желали да променим, за да получим различни резултати от взаимоотношенията и от ситуациите в живота ни.

Каква беше твоята първа среща с коучинга?

За първи път ми се наложи да започна да усвоявам и прилагам техники за консултиране и работа с хора през 1996 година, когато работех в доброволен консултантски екип по проект за емоционално и духовно възстановяване на пострадали от войната в Югославия. След това започнах да работя като консултант и ментор на екипите в няколко неправителствени организации в Източна Европа, които работеха по социални проекти с нестопанска цел в тези държави. В хода на работата забелязахме, че колкото и добре подготвени да са нашите консултанти, терапевти и лидери на екипи, процесът на консултиране довеждаше много от тях, до изтощаване. Тъй като в повечето ситуации отговорите зависеха от ерудицията на консултанта, в крайна сметка се оказваше, че от тях се изисква едва ли не да бъдат специалисти във всички области на живота, които биха могли да се окажат предмет на разговор. Това е огромен товар за плещите на един човек. След като направихме проучване на други методологии и инструменти за работа с хора, се натъкнахме на коучинг уменията, които много бързо оказаха положително влияние върху ефективността на разговорите. Екипите ни започнаха да работят много по-добре със своите клиенти.

Открихме, че богатството на коучинг процеса се състои в това, че позволява на коуча да свали от раменете си товара да бъде “специалист по всичко”. В същото време коучингът извлича вътрешния потенциал на коучвания, и му позволява много по-силно да се свърже с осъзнатите решения и отговори, понеже те са плод на неговото собствено прозрение и убеждение. Успехът в този случай, разчита не на познанията на коуча, а на познанията, интуицията и интелекта на клиента по въпросите, които го засягат. Упълномощяваме го да поеме пълен контрол върху решенията за посоката на живота или работата си и го утвърждаваме в позицията на Авторитетът по Неговите жизнени и бизнес казуси.

Колко време отне за теб пътешествието към коучинга?

katrin2Между 1998 и 2005 съм посещавала периодично семинари и обучения за коучинг умения, които прилагах моментално в работата си. Първият цялостен сертификационен 6-месечен курс по коучинг преминах през 2006 год.

В началото на 2010 година се срещнах с компанията Ноубъл Манхатан Коучинг, на събитие, което бе организирано от тях в Румъния. По време на обучението открих с радост, че ценностната система на компанията съответства на много нива с моята собствена. Почти без да се замисля се включих в дипломната програма за обучение за Лайф и екзекютив коуч. Макар че преди това бях преминала през множество други коучинг обучения, този курс подреди и надгради убедително всичко, което бях научила до момента, и попълни празните места.
С всеки модул, който преминавах в дипломното обучение към Ноубъл Манхатан, усещах как се променям. Работата над записките ми по наученото, допълнителните проучвания, които трябваше да направя, писмените работи, които подготвях, анализите върху практическите коучинг часове – и всичко това върху основата на невероятно изчерпателната информация в учебните материали и тренингите – просто катализираха процеси на израстване, надграждане, ново осъзнаване и развитие у мен, които ме вдъхновяваха и в мен се зароди желание да мога да дам това и на други хора.

По това време (2010-2011-та година) имаше само броени специалисти по коучинг в България. А такъв вид коучинг обучение не беше достъпно в страната, особено пък на български.

Виждайки силният положителен ефект върху мен самата, аз прецених, че най-малкото което мога да сторя, е да направя тази обучителна програма достояние на повече хора в България. И тогава заедно със съпруга ми, Браян, взехме решението да променим посоката на нашата дейност и да поемем ролята на партньор на Ноубъл Манхатан като Дистрибутори на коучинг обучението в България. Тогава все още живеехме в Румъния, но на 20 Май 2011г. проведохме своето първо откриващо събитие в София. Имахме аудитория от 45 души, 5 от които станаха и нашите първи студенти. От тогава насам сме извървели много път в изграждането на коучинг индустрията в България.

Какво развитие претърпява коучингът в България през последните години?

Първата задача, която ние си поставихме тук, бе да изградим екип, с който да преведем и въведем първото в страната обучение на български език.Това се случи през 2013 година, когато след едногодишен труд на екип от 12 човека, успяхме да пуснем да пазара първото международно акредитирано коучинг обучение изцяло на български език “Основни коучинг умения”. То е извлечение от Дипломната програма на обучение и предоставя Сертификат с акредитация ниво 4 към Международния институт по коучинг и менторство (IIC&M).

През 2014-та основахме и първата по рода си Коучинг общност в София – Софийската коучинг съпорт група. Тя е дело на голям екип от доброволци-коучове и се развива много успешно. Софийската Коучинг Общност събира ежемесечно между 60 до 100 човека аудитория вече две години без прекъсване. В момента президент на организацията е Иванина Захариева, дипломиран лайф и екзекютив коуч.

В края на 2014-та въведохме и уникалната програма от Майсторски класове по коучинг със супервизия и менторство. Тя се провежда под формата на ежемесечни групови присъствени изцяло практически насочени занятия за придобиване и усъвършенстване на коучинг умения. Тези срещи се провеждат всяка втора събота на месеца вече повече от 18 месеца без прекъсване.

Анализирайки последните 5 години на активна дейност по популяризиране и изграждане на коучинг индустрията в България, с гордост мога да отбележа, че успяхме също да изградим и солиден екип от български акредитирани старши и мастър коучове, много от които в момента изпълняват ролите на ментори, преподаватели, асесори, акредитиращи, водещи на уебинари, съпорт-коучове и пр. към Международната катедра от обучители на Ноубъл Манхатан Коучинг, имена като Борислава Лобошка, Елена Алтимирска, Ралица Христова, Зорница Захариева, Илина Начева, и още много други, без чиято роля успехът ни в България не би бил възможен.

Всичко това направи възможно в края на 2015 официално да стартираме и Дипломното обучение по коучинг към Ноубъл Манхатан изцяло на български език. То е акредитирано на ниво 7 от Международния институт по коучинг и менторство и дава на успешно завършилите достатъчно подготовка, за да кандидатстват за акредитация като Старши коуч . Въвеждането на това дипломно обучение е особена гордост за нас, тъй като бе свързано с многогодишна подготовка на екип. Всеки един участващ в подготовката на новите коучове да бъде официално акредитиран на ниво или Старши или Мастър Коуч към МИКМ – това е огромен критерий за качество.

Гордеем се, че през 2016 та година, като признание за постиженията ни в областта на коучинг обученията Международният институт по коучинг и менторство удостои нашето, българско представителство на Ноубъл Манхатан Коучинг, с титлата Официален акредитиран обучителен център по коучинг към Международния институт по коучинг и менторство.

Как хората, които проявяват любопитство, могат да научат повече за коучинга?

Това е много важен въпрос. За да реши човек дали коучингът е за него – независимо дали интересът му е да се възползва като клиент или да се обучава като коуч – нека първо да направи своето проучване. Хубаво е да „докоснете“ лично, да почувствате процеса и да проверите как той ще работи за вас.

Един от вариантите да направите това е като посетите някоя от срещите на Софийската коучинг съпорт група. Първото посещение е напълно безплатно, а събитията се провеждат всяка първа сряда от месеца.

Актуални новини и интересни материали от света на коучинга можете да получавате на електронната си поща чрез бюлетина ни. Всички желаещи могат да се регистрират тук.

Друга чудесна възможност за целта са еднодневните ни семинари „Въведение в коучинга“, които разясняват базисните принципи на подхода и предоставят шанс на участниците да изпробват себе си в ролята и на коуч, и клиент. Следващият такъв семинар в София е предвиден за 3-ти юни 2016 г., а на 18-ти юни ще се проведе за първи път и в Стара Загора. За любопитните препоръчвам да следят нашите бюлетини кога са изданията на „Въведение в коучинга“ и да се включат в удобна за тях дата – това е преживяване, което ще ги обогати и развие като личности, а някои от тях вероятно ще открият и своята нова любов в лицето на коучинга.

За Ноубъл Манхатан Коучинг

Ноубъл Манхатан е водеща международна компания, предлагаща обучение по коучинг и е сред първите Топ 3 в света. Основана през 1993, NMC Ltd е най-дълго съществуващата компания в бранша извън Щатите и се ползва с несравнима репутация да създава професионалисти по коучинг от най-висок ранг. Предлага богата гама от коучинг и бизнес курсове, много от които са акредитирани от британския Институт по Лидерство и Мениджмънт (ILM), от Международния Институт по Коучинг и Менторство (IIC&M) и с академична акредитация от Danubius University.

Дипломните и сертификатните програми за коучинг обучение на Ноубъл Манхатан Коучинг са съобразени с професионалните и етичните стандарти на Международния Институт по Коучинг и Ментроство (IIC&M), Международната Коуч Федерация (АйСиЕф) и Европейския Съвет за Коучинг и Менторство (EMCC)

Noble Manhattan Coaching развива дейност в 28 държави, в това число и България. Повече информация можете да видите тук.

Инструмент за вашия дигитален маркетинг и seo оптимизация - BoomSEO

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.