Какво трябва да знаем за алергиите?

Днес ще ви срещнем с Проф. Д-р Христов, Доктор по медицина, Специалност Алергология.

Ще научим интересни и полезни факти за алергиите, можем ли да се предпазим от тях и какви мерки да предприемем ако това ни се случи.

Проф. Д-р Христов, разкажете ни повече за алергиите. 

Има ли по-популярни алергени или това зависи от организма и как той се бори с тях? 

Не може да говорим за „по-популярни“ алергени. От една страна описаните и проучени структурно алергени са стотици. От друга, всеки биологичен продукт с висока молекулна маса може да бъде алерген. За да стане картината по-интересна и сложна,  дори нискомолекулни вещества, каквито са повечето лекарства, при попадане в организма могат да се свържат с определени негови структури и да се превърнат в пълноценни алергени. Във всекидневната практика, обаче, е установено, че има около 15-20 вида алергени, към които хората най-често проявяват чувствителност. Това са алергените на кърлежите на домашния прах, плесени, пух и пера, котка, куче, полени на треви, дървета и плевели, отровата на оса и пчела. От хранителните алергени най-значими са тези на млякото, някои плодове и зеленчуци, ядки, риба, морска храна. 

Има нещо, което трябва да се изясни много добре – понятията „алергия“ и „чувствителност (сенсибилизация)“. Повечето алергени от естествени източници не представляват заплаха за човешкия организъм. Следователно имунната система, роля е да защитава целостта и постоянството на организма не ги разпознава като фактор, срещу който трябва да се бори. Някои хора обаче – 30-40 процента от населението на света се отличават с особеност, поради която имунната им система разпознава безвредното като вредно и развива защитни реакции. Това ненужно защитно поведение е различно, друго, странично от обичайното поведение на имунната система при повечето хора. Именно от тук идва и терминът „алергия“(от гръцки друго, необичайно действие). Той е въведен в началото на 20 век и в светлината на казаното до тук е ясно, че няма никакъв клиничен смисъл. С него само се посочва, че наблюдаваната реакция е друга, необичайна, странична от очакваната. Този термин е лишен от всякакъв клиничен смисъл. Ако кажем, че има алергия не е ясно какви са оплакванията, а само, че се случва нещо различно от обичайното.  

Особеността, за която стана дума е генетично затвърдена у хората при които се наблюдава. Това значи, че са я наследили от предците си или е в резултат на първично възникнала у тях генетична промяна. Имунната система на такива хора реагира на безвредните фактори на околната среда(каквито са изброените алергени) със свръхпроизводство на определени фактори(IgE-антитела) и развитие на ненужна защитна реакция при среща със съответния алерген. Наличието на повишено количество IgE-антитела към определени алергени се нарича чувствителност(сенсибилизация). Наличието на чувствителност не означава задължително клинични прояви. Около 60% от хората са чувствителни към поне един алерген. Само 20-25% от чувствителните индивиди развиват клинични прояви при среща с този алерген – или казваме, че те са алергични. При това клиничните прояви са различни в зависимост от засегнатите органи или системи, поради което трябва да се описват, а не само да се използва понятието алергия. 

Какви са най-често срещаните симптоми на алергия и кога трябва да се притесняваме? 

Това е любим въпрос на всички неспециалисти. Трябва да призная, че аз особено не го харесвам. Установяването на проявите е само началото на диагностичния процес и често не е лесно да разграничат и опишат по подходящ начин от хора без медицинска подготовка. Затова моят съвет е следният. Когато нещо ви притеснява потърсете лекарска помощ, обсъдете със специалиста проблемите си и той ще ви насочи към това, от което имате нужда. Тази препоръка  особено важна при алергичните състояния, защото те нямат характерни само за тях прояви.  

Доколкото знаем, алергиите не са вродени, а могат да се отключат на по-късен етап. Как смятате, на какво се дължи това отключване? Има ли как да се предпазим? 

Този въпрос вече беше обсъден. Що се отнася за т.н. “отключване” на вроденото състояние, все още има много неизяснени моменти. Знаем обаче, че това е сложен процес, върху който влияят не само особености на организма, но и фактори на околната среда. 

Ако алергията не се лекува или поддържа с терапия, опасна ли е за нас? 

Поначало алергичните болести не са животозастрашаващи. Има само едно спешно състояние, което може да доведе до смъртен изход – острата, тежка анафилактична реакция(анафилактичен шок). Тук трябва да подчертаем, че честотата й не е висока. Освен това анафилактичният шок може да се развие не само в резултат на алергични реакции. Така че, като цяло, алергичните състояния са леки и с добра прогноза. Друг е въпросът, че днес за някои от тях е налице лечение, с което те да бъдат не само потискани, но и излекувани. В този смисъл, особено при млади хора е задължително ранно откриване и започване на подходящо лечение, което в разстояние на три до пет години да излекува болестта. 

Много от нас имаме домашни любимци. Има ли вариант, в който да ги задържим, в случай, че развием алергия към тях? 

 

Не, няма. Към днешно време първото от трите основни правила за лечение на алергичните болести е да се прекъсне контактът с причинителя. Когато става дума за домашно животно, това е напълно възможно и следователно най-добрият лечебен подход. Разбира се, правят се опити за използване на други лечебни методи, но тяхната ефективност не е добре доказана. 

Десенсибилизацията може ли напълно да излекува алергия, или просто потиска симптомите по време на терапията? 

Десенсибилизацията или алергенната имунотерапия е лечението за което стана дума, че може да излекува алергичните болести. Простото потискане на симптомите става чрез медикаментозното лечение. В зависимост от вида на използвания медикамент постиганият ефект е повече или по-малко изявен, но в никакъв случай не става дума за излекуване. Чрез прилагане на имунотерапия при добре подбрани пациенти днес ние може да лекуваме алергичните хрема и астма при хора с чувствителност към кърлежи на домашен прах и полени.  

Кога се появява бронхиалната астма и колко опасна може да бъде тя за нас? 

Това е много интересен и сложен въпрос, защото днес под бронхиална астма не се разбира едно единствено страдание, а по-скоро различни болестни състояния със сходни, но не задължително еднакви клинични прояви. При формата, която засяга млади хора(алергична или атопична астма), основната причина за поява на заболяването е чувствителност към битови или поленови алергени. В тези случаи страданието се предхожда или протича успоредно с прояви на атопичен дерматит или алергична хрема. Тази форма на астмата се развива много по-благоприятно и най-важно може да бъде лекувана чрез специфична имунотерапия, за която вече стана дума. Алергичната астма често е резултат на нелекувана алергична хрема. В тези случаи болестния процес, който в началото засяга очите и/или лигавицата на горните дихателни пътища постепенно се разширява и обхваща лигавицата на въздухоносните пътища в белите дробове, което се нарича астма. Ако се приложи имунотерапия по отношение на алергичната хрема, с много голяма вероятност може да се очаква предотвратяване на появата на алергична бронхиална астма. 

Трябва да се знае, че навреме установената, правилно диагностицирана и подходящо лекувана бронхиална астма, особено алергичната й форма, не представлява съществена опасност за здравето и живота на хората в наши дни. 

Проф. Д-р Христов, с какви неща се сблъсквате в ежедневната си работа?  

Иска ми се да кажа, че се сблъсквам с професионални предизвикателства. Истината, обаче, е, че те почти липсват. Това, което прави впечатление е липсата на достатъчен професионализъм сред  част от лекарите, което води до неправилно насочени или дори до ненасочени към специалист за диагноза и лечение пациенти. Друга отрицателна последица е невъзможността за сътрудничество между различни специалисти. Характерът на алергичните страдания налага мултидисциплинарен подход и само съвместните усилия на пулмолози, оториноларинголози, дерматолози, педиатри и алерголози може да доведе до добри резултати.

Алергията не е за подценяване. Бъдете внимателни и при нужда се обърнете към специалист.