Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще – онлайн семинар на НАТФИЗ и Кипърския Технологичен Университет

5/5

На 30 ноември от 10:30 до 18:00 часа НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и Кипърския Технологичен Университет организират онлайн семинар на тема „Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще“.

Събитието е в рамките на иновативния проект „EMPACT – Съпричастност и устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“, съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на ЕС (споразумение за безвъзмездна помощ №: 101055903 – EMPACT – CREA -CULT-2021-COOP-2).

В този еднодневен семинар, организиран в четири сесии чрез Zoom:

  •  Ще бъдат изследвани ключови теоретични аспекти и успешни практики за екологична устойчивост в изкуствата и взаимовръзките между стратегиите за корпоративна социална отговорност (КСО) и изкуството.
  • Ще бъде подкрепен капацитетът на артисти и културни оператори, илюстрирайки как да свържат ефективно работата си с корпоративни инициативи.
  • Ще се обсъждат успешни практики по КСО от различни държави, вкл. България, Кипър и Гърция.
  • Ще се анализират възможностите, рисковете и бъдещите тенденции и ще се търсят нови начини за сътрудничество между корпоративния и артистичния свят за по-екологично устойчиво бъдеще.

Семинарът се организира в партньорство между НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и Кипърския Технологичен Университет и ще се проведе на английски език.

Лектори/модератори на събитието са утвърдени експерти и професионалисти в областта на управлението на изкуствата, устойчивостта и КСО: проф. д-р Лидия Върбанова, доц. д-р Мария Стефанова и Мирто Вореаку. В разговора ще се включат и представители на социално отговорни бизнес компании и организации от България.

Ако сте артист, творец, мениджър в изкуствата, професионалист в областта на културата, изследовател, преподавател, студент или представител на бизнес компания, интересуваща се от изкуства и култура, присъединете се към семинара! Тъй като той е с ограничен брой участници, за да запазите своето място, трябва да попълните кратка регистрационна форма. Семинарът е безплатен. При регистрация ще получите линк към Zoom.

Присъединете се и към социалните медии на EMPACT, за да се информирате регулярно по въпроси, свързани с устойчивостта и емпатията чрез изкуствата: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Проф. д-р Лидия Върбанова има професионален опит като консултант, обучител, изследовател и коуч в над 60 страни в Европа, Северна Америка, Централна Азия, Кавказ и Африка. Портфолиото ѝ се фокусира върху стратегии, политики, предприемачество, иновации, екологична устойчивост и онлайн технологии в изкуствата, културата и творческите индустрии. Лидия е била гост-професор във водещиуниверситети и центрове за обучение в Европа и Канада и е получила редица отличителни академични награди. В момента е редовен професор и ръководител на Магистърска програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, София. Също така е и член на Международната експертна група на ЮНЕСКО за приложение на Конвенцията за културното многообразие от 2005 г.

доц. д-р Мария Стефанова е доцент във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ и консултант по програма „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България. Д-р Марина Стефанова е председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Мерина е основател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма CSR AdviceBox на Фондация Каузи и член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика в България.

Мирто Вореаку e архитект с магистърска степен по архитектурен дизайн-пространство-култура от Националния технически университет в Атина и магистърска степен по културна политика и развитие от Отворения университет в Кипър. Нейната академична работа се фокусира върху културните разкази и тяхното въздействие върху начините, по които проектираме пространства. Настоящото ѝ изследване се занимава с концепцията за (корпоративна) културна отговорност,свързана с това как включването на културата в практиката на КСО може да е от полза за икономиката, културата и обществото. Мирто е била помощник преподавател в Департамента по архитектура на Кипърския университет и Университета в Никозия. В момента тя работи в Кипърската научно-техническа камара, занимавайки се с проблемите на устойчивото развитие и архитектурната практика. Тя е кандидат-докторант в областта на изкуствата и устойчивостта в катедрата по изящни и приложни изкуства на Кипърския технологичен университет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp