Днес се навършват 11 години от смъртта на Краля на попа Майкъл Джаксън

Днес се навършват 11 години от смъртта на Краля на поп музиката Майкъл Джаксън. По този повод Ви предлагаме откъс от последната негова биография, излязла на български език: „Майкъл Джаксън. Целият свят ме боготвори“ с автор Верена Вибек. Откъсът е предоставен любезно от издателство „Паритет“, които издават книгата на български език. Повече за изданието можете да научите тук.

Откъс от „Майкъл Джаксън. Целият свят ме боготвори“, Верена Вибек

Малкият гений

Майкъл Джаксън расте като весело и шумно дете, което първо се е научило да танцува и едва след това да ходи. Катрин обича да си спомня как малкият Майкъл, току-що изправил се на крака, танцува под звуците на пералнята. Той е седмото дете в семейството, ако не се брои починалият веднага след раждането негов брат, близнак на Марлон. Разбира се, още от малък той е лю- бимец на майка си, но Катрин чисто физически не може да му отделя много време.

Когато е на около три години, той осъзнава, че с тан- ците си лесно може да привлече вниманието на окол- ните. Това му дава стимул да се упражнява. Той може от раз да повтори и най-сложните танцови стъпки, които вижда по телевизията, с което предизвиква възторга на своите братя и сестри, тъй като не може да общува с ни- кой друг. Светът зад прозореца на малката им къща из- глежда зъл и враждебен. Гери е градче от обикновената и много тъжна американска дълбока провинция, която винаги е била мрачно зрелище. А в началото на 60-те го- дини там изобщо няма причина някой някога да идва. Неприветливо сборище от еднотипни малки дъсчени къщи, заводски комини, обгърнати в черен дим, учили- ще и търговски център, който сякаш съществува с един- ствената цел местните хлапаци да има откъде да крадат. Така изглежда всяка провинция. Добавете към това то- тална безработица и престъпност, растяща с катастро- фална скорост.

Майкъл си спомня как веднъж на вратата на тяхна- та къща почукал окървавен мъж с множество рани. Бил пребит през няколко квартала от дома им. Бедният чо- век пълзял от къща на къща, но никой не се решавал да му отвори или поне да се обади в спасителната служба. Помогнала му само Катрин, която по силата на религи- озните си убеждения просто не можела да не отвори вратата си за страдалеца.

Църквата на Свидетелите на Йехова още повече раз- деля семейство Джаксън от света. Катрин най-после е намерила религиозно учение, което ѝ е близко по дух, и възпитава децата си в съответствие с каноните на Църквата. Естествено, правилата на Свидетелите на Йе- хова не винаги се съблюдават. Например вкъщи те често гледат телевизия, макар това да не е желателно. Много често слушат музика, която е забранена, тъй като в по- вечето мелодии има сексуален подтекст. Забранени са не само съвременните песни, но и някои произведения на класическата музика.

Научих моите момчета да пеят просто защото чес- то ни спираха телевизията, тъй като не беше плате- на. Тогава сядах на пианото и започвах да свиря. Това много ни сплотяваше.

Катрин Джаксън

Забранени са и почти всички празници, включител- но Великден и Коледа. Те се смятат за идолопоклонни- чество. Но това са дреболии. Главното е, че Църквата ограничава кръга на допустимите социални контакти. Нямаш право да общуваш с хора, които не принадлежат към Свидетелите на Йехова. Можеш само да се опитваш да ги спасиш, като им проповядваш Словото Божие.

Инструмент за вашия дигитален маркетинг и seo оптимизация - BoomSEO